หมวดหมู่: ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง ก่อตั้งขี้นในปี 2538 ศูนย์บริบาลช้างเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของช้างปัจจุบันมีการช่วยหลือช้างมากกว่า 24 ตัวตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงช้างแก่ที่มีอายุมาก ช้างเหล่านี้ล้วนเป็นช้างที่ถูกทา […]

Read More