เที่ยวแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เที่ยวแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

เที่ยวแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

แม่แจ่ม

แม่แจ่ม
แม่แจ่ม

แม่แจ่ม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 150 กม. แม่แจ่ม เป็นอำเภอเล็กๆ ในอ้อมกอดของหุบเขามีวัฒนธรรมที่งดงาม มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายในอดีตการเดินทางมาแม่แจ่มค่อนข้างลำบาก ถนนหนทางคดเคี้ยว ไปตามไหล่เขาจนได้ถูกเรียกว่าเป็นเมืองลับแลในหุบเขา เมืองแม่แจ่มมีอดีตอันยาวนานมีผู้คนอาศัยจากหลาย เชื้อชาติ แต่สิ่งหนึ่งที่ยัง คงรักษา ไว้ก็คือ วัฒนธรรมและวิถีการดำเนินชีวิตของคนแม่แจ่มที่ยังคงเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยนัยยะตามหลักพุทธธรรมคำสอน นอกจากความงดงามของวิถีชีวิตแล้ว แม่แจ่มยังเป็นเมืองสงบและนิ่งไร้การปรุงแต่งมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อีกทั้งวัดวาอารามเก่าแก่อันทรงคุณค่าและสายน้ำแม่แจ่มที่หล่อเลี้ยงผู้คน สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ แห่งความงดงามอีกอย่างหนึ่ง คือ ท้องทุ่งนาขั้นบันไดอันเขียวขจีในฤดูฝน หากใครที่ยังไม่เคยเดินทางมาแม่แจ่มก็ควรจะหาเวลาดินทางเข้ามาศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีและการดำเนินชีวิตของชาวแม่แจ่มให้ได้สักครั้ง
สถานที่ท่องเที่ยวในแม่แจ่ม

นาข้าวขั้นบันได
นาข้าวขั้นบันได

นาข้าวขั้นบันได
หากมาในช่วงฤดูฝน ตั้งแต่เดือน ก.ย.-ต.ค. จะพบทุ่งนาเขียวขจีเต็มท้องทุ่ง โดยเฉพาะเอกลักษณ์ท้องทุ่งนาขั้นบันไดท่ามกลาง สายหมอกและหากมา ในช่วงปลายฝนตกหนาวตั้งแต่ปลายต,ค. – กลางพ.ย.ทุ่งนาก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีทองเหลืองอร่ามกระทบ กับแสงสีทองอ่อนๆของ ดวงอาทิตย์แล้ว ยิ่งงดงามยิ่งนัก
นาข้าวขั้นบันไดในมุมสูงที่น่าสนใจจะมี 2 จุด คือ

จุดที่ 1 บ้านกองกาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. อยู่เลยวัดกองกานไปตามเส้นทางขึ้นเขาประมาณ 1 กิโลเมตร

จุดที่ 2 บ้านแม่ปาน ห่างจากตัวเมือง 7 ก.ม. ไปทางเส้นทางดอยอินททนนท์ เป็นจุดชมวิวนาข้าวขั้นบันไดที่สวยที่สุด การเดินทางจากวงเวียนหน้าเทศบาล แม่แจ่มแยกไปทางโรงรียนราชประชานุเคราะห์จากนั้นตรงไปเรื่อยประมาณ 5 กิโลขึ้นไปทาง โครงการวิวอินนทนนท์ ระหว่างทางจะเห็นจุดชมวิว เรียกว่า จุดชมวิวแม่ปาน
นาข้าวขั้นบันไดบ้านกองกาน นาข้าวขั้นบันไดแม่ปาน

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก บ้านบนนา

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น

จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น
จุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้น

เป็นจุดชมวิวยามเช้าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของแม่แจ่ม การเดินทางจากหน้าอำเภอแม่แจ่ม เลี้ยวซ้ายไปทางตลาดแล้วข้ามสะพานปูน จากนั้น เลี้ยวขวาตรงไปประมาณ 2 กิโล มีทางแยกให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 5 โลก็จะถึงจุดวิวบ้านบนนาจุดแรก จากนั้นไปต่ออีก 5 กิโลเมตร จะถึงจุดชมวิวจุดที่ 2 ซึ่งสวยงามมาก ถนนเส้นนี้เป็นทางราดยางรถยนต์ทุกประเภทสามารถขึ้นได้ (ถ้าไปไม่ถูกให้ถามชาวบ้านว่าบ้านบนนาขึ้นทางไหน)

จุดชมวิวบ้านบนนาจุดแรก

จุดชมวิวบ้านบนนาจุดแรก
จุดชมวิวบ้านบนนาจุดแรก

จุดชมวิวบ้านบนนาจุดที่ 2 ห่างจากจุดแรก 5 ก.ม

จุดชมวิวบ้านบนนาจุดที่ 2 ห่างจากจุดแรก 5 ก.ม
จุดชมวิวบ้านบนนาจุดที่ 2 ห่างจากจุดแรก 5 ก.ม

จุดชมวิวม่อนหมาก

ดอนม่อนหมาก แม่แจ่ม
ดอนม่อนหมาก แม่แจ่ม

เป็นจุดชมวิวที่สวยงามอีกจุดในแม่แจ่ม กับทะเลหมอกและวิวภูเขาอันสวยงาม ถ้ามาในวันที่อากาศดีสามารถมองเห็นเมืองแม่แจ่ม ล้อมรอบ เส้นทางขึ้นไปจุดชมวิวค่อนข้างขรุขระ แคบและชัน รถที่สามารถขึ้นได้คือรถกระบะ รถมอเตอร์ไซต์เท่านั้น

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก
หมู่บ้านทอผ้าซิ่นตีนจก

ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม เป็นงานหัตถกรรมผ้าทอพื้นบ้านของผู้หญิงในอําเภอแม่แจ่ม ที่คงเอกลักษณ์ดั้งเดิมที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจาก อดีตกาลและยังคงดํารงอยู่จนถึงทุกวันนี้ ที่เกิดจากฝีมือการทออย่างประณีตตามกรรมวิธีการทอและการสร้างลวดลายบนผืนผ้า ด้วยเทคนิค การจกแบบดั้งเดิมที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ทําให้เกิดเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของชาวแม่แจ่ม ที่มีความงดงาม และเป็นผ้าทอที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ลักษณะลวดลาย ของผ้าจะมีลักษณะพิเศษเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ลวดลายจะสะท้อนถึงคติความเชื่อและความศรัทธาผูกพันอยู่กับ พระพุทธศาสนา เช่น โคม ขัน นาค หงส์น้ำต้น สะเปา เป็นต้น แม่แจ่มจึงถือได้ว่าเป็นชุมชนหนึ่งที่มีการทอผ้าซิ่นตีนจกกันมากที่สุด โดยมีหมูบ้านผ้าซิ่นตีน และแต่ละบ้านจะมีเครื่องทออยู่ใต้ถุนบ้านผลิตภัณฑ์ พื้นเมืองชนิดนี้เป็นที่นิยมอย่างสูงเพราะมีความสวยสดงดงามและลวดลายที่ออกมา