เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  จ.อุตรดิตถ์

เที่ยวอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จ.อุตรดิตถ์

อุทยานภูสอยดาวเป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ จึงเห็นสมควรที่จะรักษาพื้นที่ป่าแห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้อีกเป็นจำนวนมาก

ชื่อ :  อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว  จ.อุตรดิตถ์
ที่ตั้ง :  ตำบลบ่อภาค  อำเภอชาติตระการ  จังหวัดพิษณุโลก

สิ่งอำนวยความสะดวกบนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว
ที่จอดรถ : มีที่จอดรถให้บริการแก่นักท่องเที่ยว
บริการอาหาร : มีร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว เฉพาะทางขึ้นภู
ลานกางเต๊นท์ : อุทยาน แห่งชาติจัดเตรียมเต็นท์และสถาน ที่กางเต็นท์ ไว้ให้บริการนักท่องเที่ยว

ตัวอย่าง