อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 6 ของประเทศไทย แต่เดิมนั้นดอยอินทนนท์มีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” คำว่าดอยหลวงหมายถึงยอดดอยที่มีขนาดใหญ่ ส่วนที่เรียกว่าดอยอ่างกามาจากแอ่งน้ำบนยอดดอยที่ในอดีตเคยมีกาลงมาเล่นน้ำจำนวนมาก จึงมีการเรียกติดปากว่าดอยอ่างกา อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์มีภูมิประเทศเป็นภูเขาและเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นส่วนหนึ่งของแนวเขตเทือกเขาถนนธงชัยที่ทอดตัวตามแนวเหนือ-ใต้ แนวเขายาวต่อเนื่องมาจากเทือกเขาหิมาลัยใน ประเทศเนปาล มีความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 400-2,565 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมียอดดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยที่สูงที่สุด และสูงเป็นลำดับที่ 1 ของประเทศไทย จึงมีการเรียกยอดดอยแห่งนี้ว่า “หลังคาสยาม”

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกต่างกันของระดับความสูงของพื้นที่ทำให้มีความหลากหลายของพืชพรรณ ประกอบด้วยป่าไม้ตั้งแต่ป่าเต็งรัง ปาดิบแล้ง ป่าดิบเขาตอนล่าง และป่าดิบเขาตอนบน ป่าทั้งหมดนี้เป็นต้นกำเนิดห้วยและแม่น้ำหลายสายจนเกิดเป็นน้ำตกหลายแห่งให้นักท่องเทียวได้ชื่นชมความงามของสายน้ำเหล่านี้ ประกอบกับกิจกรรมมากมายจนทำให้ดอยอินทนนท์สามารถเที่ยวได้ตลอดปี

น้ำตกสวยๆ หลายแห่งบนดอยอินทนนท์นั้นสามารถเที่ยวได้หลายบรรยากาศ ทั้งน้ำตกที่สะดวกสบายรถเข้าถึง และน้ำตกที่ต้องเดินเท้าเข้าไปชม โดยน้ำตกที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อ มาดอยอินทนนท์คือ กลุ่มน้ำตกแม่ปาน น้ำตกแม่กลาง น้ำตกแม่ยะ น้ำตกวชิรธาร น้ำตกสิริธาร และน้ำตกสิริภูมิ นอกจากจะมีน้ำตกสวยๆ แล้ว ที่นี่ยังมีถํ้าบริจินดาที่มีหินงอกหินย้อย งดงามให้ชมด้วย โดยเส้นทางเข้าไปชมต้องเดินเท้าระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร จัดเป็นเส้นทางเดินป่าระยะสั้นได้

สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นไม่แพ้การเที่ยวน้ำตก และสามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยบนดอยอินทนนท์คือ การชมทิวทัศน์ ซึ่งบนดอยสูงหสังคาสยามแห่งนี้มีจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามอยู่หลายแห่ง ทั้งผาแง่มน้อย ที่หากเดินทางมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม จะได้เห็นดอกกุหลาบพันปีออกดอกสะพรั่งด้วย นอกจากนี้ยังมีจุดชมทิวทัศน์ยอดดอยอินทนนท์ จุดชมวิวกิโลเมตรที่ 41 และบริเวณพระมหาธาตุทั้ง 2 องค์ที่ตั้งอยู่ริมหน้าผา

นอกจากจะดูทิวทัศน์ได้สวยงามตลอดปีแล้ว ในช่วงฤดูหนาวนั้นยังมีวิวทะเลหมอกให้ชมตลอดวันอีกด้วย และสำหรับนักดูนก ดอยอินทนนท์นับเป็นสถานที่ดูนกอันดับต้นๆ ของ เมืองไทย นอกจากนกประจำถิ่นที่ปัจจุบันค่อนข้างพบเห็นได้ยากแล้ว ยังมีนกอพยพที่มาจากทวีปอื่นในช่วงฤดูหนาวให้ชมด้วย การดูนกบนดอยอินทนนท์สามารถดูได้เกือบทุกจุด ตลอดเส้นทางขึ้นสู่ยอดดอย ตั้งแต่กิโลเมตรที่ 13 บริเวณน้ำตกวชิรธาร บริเวณกิโลเมตรที่ 34.5 กิโลเมตรที่ 37 และบริเวณยอดดอยและอ่างกา เป็นต้น