อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ ดอยปุย จ.เชียงใหม่
ดอยสุเทพ-ปุย ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2524 ครอบคลุมพื้นที่ ตำบลโป่งยาง ตำบลแม่ริม ตำบลแม่สา ตำบลคอนแก้ว อำเภอแม่ริม ตำบลบ้านปง ตำบลหนองตวาย อำเภอหางดง ตำบลช้างเผือก ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และยังขยายขอบเขตครอบคลุมพื้นที่น้ำตกตาด หมอก-วังฮาง น้ำตกตาดหมอกฟ้า และพื้นที่ปาต้นน้ำลำธารโดยรอบของน้ำตกทั้งสามแห่งในพื้นที่ ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ตำบลแม่แรม และตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ รวมเนื้อที่ประมาณ 262.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 163,162.50 ไร่

สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงสลับซับช้อนของเทือกเขาผีปันน้ำตอนบน มียอดเขาสำคัญมากมาย ทั้งดอยสุเทพ ดอยปุย และดอยบวกห้า โดยมียอดดอยปุยเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดสูงประมาณ 1,658 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ยอดเขาสำคัญบนพื้นที่ของอุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุยจึงเป็น แหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญของแม่น้ำปิง ทั้งห้วยแก้ว ห้วยช่าง เคี่ยน ห้วยแม่เหียะ เป็นต้น อากาศบนยอดดอยสุเทพ และดอยปุยนั้นค่อนข้างเย็นสบายตลอดปี เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้ยอดเขาสูง อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 16 องศา เซลเซียส ฤดูหนาวอากาศจะหนาวมาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ อากาศบนยอดดอยสุเทพ และดอยปุยจะปลอดโปร่ง ท้องฟ้าแจ่มใสสวยงาม ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของพื้นที่ราบ จังหวัดเชียงใหม่ และวิวของขุนเขาโดยรอบได้ชัดเจน และสวยงามที่สุด

ดอยปุย ดอยสุเทพภายในพื้นที่ของอุทยานฯ ดอยสุเทพ-ปุย มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติสวยงาม เชิงศิลปวัฒนธรรม และวัดวาอารามให้คุณได้เลือกขับรถเที่ยวชมมากมาย คุณอาจจะเริ่มจากการนมัสการอนุสาวรีย์พระครูบาศรีวิขัย ที่ตั้งอยู่บริเวณตีนเขาทางขึ้นดอยสุเทพ พระครูบาศรีวิชัย พระที่ชาวเชียงใหม่เคารพสักการะบูชามาก ท่านเป็นผู้ชักชวนให้ประชาชนที่ ศรัทธาร่วมกันสร้างถนนจากเชิงดอยขึ้นมาจนถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ระหว่างทางยังมีนํ้าตกห้วยแก้ว เป็นนํ้าตกเล็กๆ พอให้แวะนั่งเล่นริมทางได้ด้วย

วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร
วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร

วัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และปูชนียสถานที่แสดงออกถึงศิลปกรรมล้านนาไทยที่มีความสำคัญทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ของนครเชียงใหม่มาก สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1927 มีบันไดนาคขึ้นไปสู่วัดเกือบ 300 ขั้น ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานขององค์เจดีย์ทรงมอญสีทองอร่าม สวยงามมาก ใต้ฐานพระเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรจุอยู่ จากนั่นคุณยังสามารถแวะไปชม พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และพระบรมวงศานุวงค์

มีไม้ดอกไม้ประดับ
มีไม้ดอกไม้ประดับ

จากพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเลียบสันเขาประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงดอยปุย ภายในดอยปุยมีไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาวนานาพันธุให้คุณ ได้เที่ยวชมมากมาย รวมถึงหมู่บ้านชาวเขา และพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ของชาวเขาให้ชมด้วย นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนิยมใส่เสื้อผ้าชาวเขาและถ่ายรูปท่ามกลางไม้ดอกไม้ประดับกัน ที่ดอยปุยยังมีบ้านพักแบบโฮมสเตย์ให้คุณได้เลือกพักด้วย