ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้าง

ก่อตั้งขี้นในปี 2538 ศูนย์บริบาลช้างเปรียบเสมือนบ้านหลังที่ 2 ของช้างปัจจุบันมีการช่วยหลือช้างมากกว่า 24 ตัวตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนถึงช้างแก่ที่มีอายุมาก ช้างเหล่านี้ล้วนเป็นช้างที่ถูกทารุณกรรมและทอดทิ้งที่ศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ช้างจะสามารถใช้ชีวิตที่เหลือและมีเกียรติอยู่ในบริเวณสวนป่าท่ามกลางที่ตั้งอันงดงาม ของหุบเขาแม่แตงอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 1 ชั่วโมง ศูนย์บริบาลช้างเป็นสถานที่ช้างจะไม่ถูกทารุณกรรม มีทีมงานดูแลช้างในศูนย์ฯ ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครที่ต้องการมาดูแลช้าง มูลนิธิช่วยเหลือช้างเป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งในนามสิทธิของช้างเอเชียในประเทศไทย ภารกิจหลักของมูลนิธิคือการเพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพของช้างเอเชียที่ได้รับอันตราย การศึกษาท้องถิ่นในด้านการรักษามนุษยธรรมต่อช้างและให้ที่พักอาศัย เพื่อช่วยเหลือช้างที่สวนป่าธรรมชาติ

ศูนย์บริบาลช้าง
ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้างเป็นบ้านที่ให้ความปลอดภัยในการช่วยช้างที่ถูกทารุณและถูกทอดทิ้งมาก่อนหน้านี้ช่วงเวลากลางวันเหมาะที่สุดสำหรับการเดินทางมาเที่ยวหรือจะเลือกพักค้างคืนและที่นี่ยังเปิดรับอาสาสมัครระยะยาว ศูนย์บริบาลเหมาะสำหรับผู้เข้าชมทุกเพศทุกวัย

ที่ศูนย์บริบาลช้างได้รับอนุญาตให้เป็นที่ที่ช้างจะสามารถเดินไปมาได้อย่างเป็นอิสระกินและเล่นได้เท่าที่ชอบได้พร้อมๆกัน ช้างสามารถใช้งวงดูดน้ำ พ่นน้ำใส่ตัวเองเพื่อระบายความร้อนหรือเล่นโคลนให้เย็นลง กลุ่มช้างมีอิสระในการเลือกกลุ่มที่เป็นครอบครัวของตัวเอง โดยปกติแล้วก็จะเป็นหนึ่งในบรรดาลูกช้างรอบๆที่อาศัยอยู่ในสวนแห่งนี้ กลุ่มช้างสามาถเลือกที่จะมีหรือไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุย์ก็ได้

ศูนย์บริบาลช้าง
ศูนย์บริบาลช้าง

ศูนย์บริบาลช้างให้ประสบการณ์กับผู้ชมที่แตกต่างกันของช้างเอเชีย แทนการที่จะนั่งดูช้างแสดงหรือการขี่บนหลังของพวกช้างเอง ผู้เข้าชมจะเห็นการให้ช้างกินหญ้า เล่นและสื่อสารกันดั่งอยู่กันในป่าและยังเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ค่าใช้จ่ายของผู้ที่เข้าชมช้างในศูนย์บริบาลนั้นนำไปสนับสนุนการเลี้ยงช้าง

ต่อจากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้เดินพาช้างลงไปในแม่น้ำและได้ใกล้ชิดกับช้างมองในสายตาของกลุ่มช้างในขณะที่คุณอาบน้ำให้ รู้สึกได้ถึงความแข็งแรงของงวงช้างเมื่อมือของคุณยื่นกล้วยให้ ดูพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่างๆ เช่นถูร่างกายกับต้นไม้และพลิกหูและหางโบกสะบัดไปมาและดูแม่ช้างที่แสดงความรักความห่วงใยต่อลูกช้างในกลุ่ม

ที่ศูนย์บริบาลช้างคุณจะรู้สึกได้ในทันทีว่า ทำไมช้างถึงได้เป็นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตรย์ไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

การมาเยือนยังศูนย์บริบาลช้าง เป็นกิจกรรมที่นำแนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาดูช้างเอเชีย เปิดให้เข้าชม:ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.30 น. – 17.00 น.

มั่นใจได้ว่าผู้ที่เข้าชมมีความยินดีที่จะกลับมาอีกครั้งและหากนักท่องเที่ยวต้องการที่พักที่ศูนย์ก็มีที่พักค้างคืนให้บริการเช่นกัน (ขึ้นอยู่กับห้องว่าง) หรือสมัครเข้าร่วมทีมดูแลช้างสำหรับ1, 2 หรือ 4 สัปดาห์ในการเป็นอาสาสมัคร

ที่พักอาศัยของช้างตั้งอยู่บนภูเขาใช้เวลาในการเดินเท้า 90 นาทีจากศูนย์บริบาลช้างในหุบเขาแม่แตงเป็นที่ตั้งเดิมในการช่วยเหลือช้าง มีการเลี้ยงดูช้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ที่มีพืชพันธุ์อันเขียวชอุ่ม อยู่ห่างไกลจากการบุกรุกของมนุษย์และพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านที่พักของช้างเป็นป่าปลอดภัยในการพักผ่อนสำหรับบรรดาช้าง

แต่ละสัปดาห์ (ที่สภาพอากาศเอื้ออำนวย) บรรดาช้าง อาสาสมัครดูแลช้างที่เข้ามาพักค้างคืนระยะยาวและผู้เชียวชาญจะพาช้างเดินเข้าไปในป่าเพื่อพักค้างแรม อาสาสมัครจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแคมป์ไฟล้อมรอบไปด้วยบรรดาช้าง ภายในสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและที่ตั้งที่ห่างไกลช้างจึงมีอิสระในการสำรวจป่าได้ตลอดคืน ถัดมาในตอนเช้าควาญช้างและอาสาสมัครจะออกตามหาช้างแต่ละตัวที่เดินเข้าไปในป่า

ไม่เพียงแต่ที่พักช้างเท่านั้นที่เป็นประสบการณ์ที่สนุกสำหรับผู้เข้าชมแต่มันยังแหล่งศึกษาอีกแห่งหนึ่งป่ารอบๆที่พักเต็มไปด้วยต้นไม้จำนวนมากพืชที่เป็นยาสมุนไพรธรรมชาติ ที่ไม่สามารถพบได้ในศูนย์บริบาลช้างเก็บรวบรวมไว้โดยไกด์ ควาญช้างและอาสาสมัครที่มาช่วยเหลือยาเหล่านี้ใช้เพื่อรักษาโรคหลายๆ โรคได้และใช้รักษาช้าง ซึ่งอาจจะต้องมีการพัฒ นาในอนาคตนอกจากนี้การนำนักท่องเที่ยวเข้าพักค้างคืนที่ป่าเป็นการวางภูมิประเทศของรัฐบาลในการใช้เป็นสถานที่ทางเศรษฐกิจบนที่อยู่อาศัยช้าง

ที่ศูนย์บริบาลช้างได้สร้างกิจกรรมเดินป่าโดยช้างที่แตกต่างจากที่อื่นๆ: อาสาสมัครจะเดินกับช้างระหว่างที่ขึ้นไปยังที่พักช้าง แทนที่จะนั่งบนหลังของพวกมัน ช้างที่นี่ไม่ต้องแบกแหย่งหนักๆ ให้คนนั่งบนหลังซึ่งอาจทำให้กระดูกสันหลังคดหรือแม้แต่หักได้ นอกจากนี้ยังไม่ต้องถูกบังคับให้เป็นเบี้ยล่างของมนุษย์ด้วยขอสับและไม่ถูกล่ามโซ่ อาสาสมัครจะสามารถเห็นและได้ยินพวกช้างในขณะที่เดินทอดน่องผ่านผืนป่า ช้างจะเป็นผู้นำทางโดยมีควาญช้างนำขึ้นไปที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าควาญช้างจะให้กำลังใจและคำปลอบใจกับช้างเพียงเล็กน้อย

จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) เป็นโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นการให้การรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉินกับช้างที่ทำงานในพื้นที่ห่างไกลและสร้าง ความสัมพันธ์กับชุมชนชนบท โดยการให้การรักษาพยาบาลฟรีแก่ประชาชนและช้าง จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) หวังที่จะได้รับความไว้วางใจจากคนใน ท้องถิ่นและใช้การแลกเปลี่ยนเพื่อเป็นโอกาสในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของช้างกับมนุษย์ พยายามสนับสนุนชาวบ้านวิธีการลดความขัดแย้งระหว่างช้าง กับมนุษย์และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับป่าและการใช้พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นของประชากรภายในประเทศ

ก่อตั้งขึ้นในปี 2538 จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) เข้าไปยังหมู่บ้านต่างๆกว่า 100 หมู่บ้าน ส่วนมากเป็นหมู่บ้านชาวเขา ค่ายผู้ลี้ภัยในพื้นชายแดนไทย-พม่าถึงชายแดนลาว-จีน นอกเหนือจากเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนต่างๆแล้ว จัมโบ้เอ็กซ์เพรส (Jumbo Express) ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่สำหรับช้างที่ถูกบังคับให้ทำงานในประเทศ ที่ไม่สามารถเข้าทำการรักษาได้ในสภาพที่เหมาะสม ช้างบางตัวจะถูกแบ่งแยกโดยสภาพภูมิประเทสและบางตัวก็จะถูกละเลยไม่เอาใจใส่