จุดชมวิวชายแดนไทยพม่า

จุดชมวิวชายแดนไทยพม่า

จุดชมวิวชายแดนไทยพม่า

จุดนี้จะตั้งอยู่ ณ ฐานทหารไทยบริเวณเดียวกับหมู่บ้านนอแล ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างชายแดนไทยและชายแดนของประเทศพม่าเห็นวิวทิวทัศน์ของขุนเขา

ในยามเช้าสามารถ มองเห็นทะเลหมอกอันสวยงาม ไม่ไกลจากขมวิวคือ หมู่บ้านนอแลเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผาปะหล่อง ที่อพยพ มาจากประเทศพม่า นักท่องเที่ยว สามารถเยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวปะหล่องได้ surveylocker.com

นอกจากนี้ยังมีของที่ระลึกจำหน่าย อาทิเช่น กระเป๋า,ผ้าพันคอ,ผ้าถุง ซึ่งถือเป็นฝีมือของชาวเขา